Vytisknout tuto stránku

Úřední deska

Výroční zpráva za rok 2018


Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Pokřikov jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.

 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2018 bylo podáno celkem 0 žádostí o informace.

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání.

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:

Obec Pokřikov nevedla v roce 2018 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy nevznikly v této souvislosti obci Pokřikov žádné výdaje.

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -----


Předchozí: Odpovědi na žádosti o informace
Následující: Kontakty