Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 4 / 2019


U S N E S E N Í   č. 4

 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2019

 přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus,Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Vodvárka Tomáš

hosté:  Sodomková Lenka, Tichá Iveta, Rouhová Hana             

 Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Projednání komunitního plánu sociálních služeb a a souvisejících  aktivit pro správní území ORP Hlinsko
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
4. Účetní uzávěrka a závěrečný účet obce za rok 2018
5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018
6. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Pokřikov
7. Rozpočtové opatření č.5/2019
8. Rekonstrukce soc.zařízení v budově MŠ

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

 

A)        Schvaluje :

 - ověřovatele zápisu –  Sodomka Petr, Vodvárka Tomáš

                                                                                                                            pro 6 ,proti 0, zdržel se 0

 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko.

 

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

 - závěrečný účet obce Pokřikov a celoroční hospodaření bez výhrad za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, viz příloha

                                                                                                                       pro 6, proti 0, zdržel se 0

 - účetní závěrka obce za rok 2018, viz příloha                                                                                                                                                                                                                                       pro 6, proti 0, zdržel 0

 

 - účetní závěrka MŠ za rok 2018 - bez výhrad viz příloha, výsledek hospodaření 5.681,54 Kč bude převeden do rezervního fondu

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel 0

 - jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm.  e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Pokřikov za období 9/2014 – 3/2019.

                                                                                                                                                 pro 6, proti 0, zdržel 0

 - rozpočtové opatření č.5/2019, kompostéry, KD zateplení

                                                                                                                      pro 6 , proti 0, zdržel 0

 - položkový rozpočet a náklady dle zhotovitele  fa. Jindřichovský Libor, cena za rekonstrukci 306.831,- Kč – rekonstrukce soc.zařízení v MŠ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

                                                                                                                      pro 6, proti 0, zdržel 0

 

-------------------------------------------                                       ---------------------------------------                                    

                      Kadidlo Jiří                                                                         Hanus Miloš      

                  starosta obce                                                                   místostarosta obce

 

 

 

A)        Schvaluje :

 

- ověřovatele zápisu –  Sodomka Petr, Vodvárka Tomáš

                                                                                                                            pro 6 ,proti 0, zdržel se 0

 

- Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko.

 

 

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- závěrečný účet obce Pokřikov a celoroční hospodaření bez výhrad za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, viz příloha

                                                                                                                       pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- účetní závěrka obce za rok 2018, viz příloha                                                                                                                  

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel 0

 

- účetní závěrka MŠ za rok 2018 - bez výhrad viz příloha, výsledek hospodaření 5.681,54 Kč bude převeden do rezervního fondu

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel 0

 

- jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm.  e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Pokřikov za období 9/2014 – 3/2019.

                                                                                                                                                 pro 6, proti 0, zdržel 0

 

- rozpočtové opatření č.5/2019, kompostéry, KD zateplení

 

                                                                                                                     pro 6 , proti 0, zdržel 0

 

- položkový rozpočet a náklady dle zhotovitele  fa. Jindřichovský Libor,        

  cena za rekonstrukci 306.831,- Kč – rekonstrukce soc.zařízení v MŠ

  a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo

 

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel 0

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                                      

 

                                                    

 

 

-------------------------------------------                                       ---------------------------------------                                    

                      Kadidlo Jiří                                                                         Hanus Miloš      

                  starosta obce                                                                   místostarosta obce

 Následující: Obecní úřad