Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 8 / 2019


U S N E S E N Í   č. 8 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.12.2019

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Plán inventur za rok 2019
3.   Návrh rozpočtu obce Pokřikov na rok 2020
4.   Návrh střednědobého výhledu obce Pokřikov 2020-2021
5.   Návrh rozpočtu MŠ Pokřikov na rok 2020
6 .  Návrh střednědobého výhledu  MŠ Pokřikov na rok 2020-2021
7.   Rozpočtové opatření č.9/2019
8.   Odměňování od 1.1.2020
9.   Zpravodaj obce

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A)        Schvaluje :

- ověřovatele zápisu –  Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka                                 pro 6, proti 0, zdržel se 0

- plán inventur za rok 2019 – dle přílohy                                                   pro 6, proti 0, zdržel se 0

- návrh rozpočtu obce Pokřikov na rok 2020 – dle přílohy                        pro 6, proti 0, zdržel se 0

- návrh střednědobého výhledu obce Pokřikov na rok 2020-2021- dle přílohy            

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

- návrh rozpočtu MŠ Pokřikov na rok 2020 – 206.000,-Kč -  dle přílohy

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

- návrh střednědobého výhledu MŠ Pokřikov na rok 2020-2021 – dle přílohy

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

- rozpočtové opatření č.9/2019 – úprava závazných ukazatelů – dle přílohy

                                                                                                                    pro 6, proti 0, zdržel se 0

- odměňování od 1.1.2020  -  starosta obce                          18.400,-  Kč

                                            -  místostarosta obce                11.845,-  Kč

                                            -  předseda finančního výboru   1.438,-  Kč

                                            -  člen zastupitelstva                     920,-  Kč

                                                                                                                       pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- registrací periodického tisku zpravodaje obce na ministerstvu kultury

 

                                                                                                                       pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad