Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 1/2020


U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.2.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Tomáš Vodvárka

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo:

 

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Podpora obnovy venkova – žádost o dotaci z MMR ČR

3.   Záměr obce prodat část pozemku č.1855/1

4.   Zástupce obce pro sociální služby

5.   Směrnice č. 1/2020, vydání pokřikovského čtvrtletníku, ceník inzerce , redakční rada

6.   Strategický rozvojový plán obce

7.   Různé - rozhlas

                 - žádost o příspěvek MŠ

 

 

 

A)        Schvaluje :

 

- ověřovatele zápisu –   Tomáš Vodvárka      , Štěpán Kněžour                                  pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

- záměr obce č.1/2020 ze dne 13.1.2020 směnit a prodat část pozemku č.p. 1855/1

 

                                                                                                                   pro 5, proti 0, zdržel se 0                                                                            

                                                                                                                 

- směrnici č.1/2020 , další vydání pokřikovského čtvrtletníku ve formátu A4 na 2Q

- ceník :  ½ strany  A4 za cenu 1.000,-Kč

               ¼ strany  A4 za cenu    600,-Kč

               1/8 stran  A4 za cenu    300,-Kč

- zvolena redakční rada – Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Tomáš Vodvárka

                                                                                                                      pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

-  zvolení zástupce obce pro sociální služby  - paní Lenku Sodomkovou

 

                                                                                                                     pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

B)      Bere na vědomí :     

 

- možnost podání žádosti o dotaci z MMR ČR - „Podpora regenerace brownfieldů. “ - v případě   zařazení objektu do kategorie „brownfield“, zastupitelstvo navrhuje podat žádost o dotaci

       

                                                                                                                 

                                                                                                                    pro 5, proti 0, zdržel se 0

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

 

- nabídku společnosti Sensei consult s.r.o., se zpracováním strategického rozvojového plánu obce, pověřuje starostu se zajištěním dalších nabídek

                                                                                                                    pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

- žádost o příspěvek MŠ Pokřikov a zastupitelstvo zjistí další možnosti pořízení

 

                                                                                                                     pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

C)  Pověřuje :

 

- starostu k zajištění podkladů k podepsání smlouvy na vybudování bezdrátového rozhlasu

 

                                                                                                                      pro 5, proti 0, zdržel se 0

  

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad