Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 5 / 2020


U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.8.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, David Ondráček,                 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o poskytnutí dotace z POV
3.   Avízo pro změnu rozpočtu č.9
4.   Avízo pro změnu rozpočtu č.11
5.   Umístění silniční vpusti na komunikaci p.č.1878
6.   Žádost o dotaci z POV pro rok 2021
7.   Různé:
     - akce plamínek
     - odstranění rozhlasových sloupů

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

    A)        Schvaluje :

 

- ověřovatele zápisu –    David Ondráček, Petr Sodomka                       pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

- podepsání smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z POV – „Podpora provozu prodejny v obci Pokřikov“ ve výši 10.000,- Kč

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0                                                                           

                                                                                                                 

- avízo pro změnu rozpočtu č.9 „Rekonstrukce veřejného rozhlasu“ – přidělení programové dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 80.000,- Kč

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

-  avízo pro změnu rozpočtu č.11 „Podpora provozu prodejny v obci Pokřikov“ – přidělení programové dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 10.000,- Kč

 

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

-  umístění silniční vpusti na komunikaci p.č. 1878, zastupitelstvo schvaluje nákup odvodňovacího žlabu

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

- žádost o dotaci z POV pro rok 2021 na rekonstrukci cesty p.č.103, p.č. 1854/6, p.č. 101/1, p.č.648/8 a p.č.164/1

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

-        dar na akci „Plamínek“ nákup zboží ve výši 2.000,-Kč

 

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

-        objednání  firmy na odstranění nefunkčních rozhlasových sloupů

-         

 

                                                                                                            pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 -----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad