Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 6 / 2020


ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.10.2020

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Výstavba zázemí pro obecní techniku
3. Oprava sálu budovy na hřišti
4. Avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-58
5. Avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-56
6. Rozpočtové opatření č.3/2020
7. Zaměstnanci obce, termín ukončení prac.poměru
8. Vánoční strom, přívod elektřiny
9. Kalendáře na rok 2021
10. Žádost o koupi pozemku
11. Stanovisko policie k zamýšlené úpravě
12. Aktualizace projektové dokumentace na kanalizaci
13. Cyklomapa chrudimska

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A) Schvaluje :

- ověřovatele zápisu – David Ondráček, Petr Sodomka pro 6, proti 0, zdržel se 0

- přístavbu zázemí ke stávající budově pro obecní techniku – její vzhled, rozměry a umístění na místním hřišti
pro 6, proti 0, zdržel se 0

- výměnu plastových oken dle cenové nabídky, opravu vnitřního zdiva včetně obložení cementotřískovými deskami cetris

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-58 – neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve výši 31.000,-Kč

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-56 – o kompenzačním bonusu „v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS COV2“ ve výši 321.250,-Kč

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- rozpočtové opatření č. 3/2020 – úpravu závazných ukazatelů

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- prodloužení pracovního poměru obecních zaměstnanců k 31.12.2021

pro 6, proti 0, zdžel se 0

- určení nového stanoviště pro umístění vánočního stromu s přívodem elektřiny

pro 6, proti 0, zdržel se 0
- nákup kalendářů na rok 2021
pro 6, proti 0, zdržel se 0

B) Bere na vědomí :

- stanovisko policie k zamýšlené úpravě místní komunikace v obci Pokřikov

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- aktualizaci projektové dokumentace na kanalizaci a informaci dotace na projekt

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- avízo o poukázání finančních prostředků OP PMP pro MŠ Pokřikov „Program potravinové a materiální pomoci“ ve výši 187.410,30 Kč

pro 6, proti 0, zdržel se 0

C) Zamítá:

- žádost o koupi obecního pozemku p.č.2081, dle rozhodnutí zastupitelstva obce, je možné doposud odkoupit pouze pozemky, které byly neprávem oplocené v době minulé, cena byla stanovena 75,-Kč/m2

pro 6, proti 0, zdržel se 0

- zapojení se do projektu „ručně malovaná cyklomapa Chrudimska“

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 Následující: Obecní úřad