Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 1/2021


U S N E S E N Í č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.2.2021
přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour


Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – XXXXXXXX
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – XXXXXXXX
4. Strategický rozvojový plán – nabídka zpracování
5. Avízo pro změnu rozpočtu – dotace na vzdělávání MŠ
6. Žádost o prodej pozemku p.č. 2455
7. Záměr obce prodat pozemek p.č. 2078
8. Nabídka právní ochrany obce - DAS
9. Financování osvětlení v MŠ
10. Aktualizace projektu kanalizace
11. Prostorové řešení v okolí altánu za obcí

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A) Schvaluje:

- ověřovatele zápisu – Petr Sodomka, Oldřich Černík
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č.IP-12-2011950/VB1, název stavby: Pokřikov, parcela 1394/2 - zemní kabelové vedení a zároveň žádost o přílož veřejného osvětlení k novostavbě XXXXXXXXX
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č.IP-12-2012402/VB1, název stavby: Pokřikov, parcela 89 – zemní kabelové vedení k dotčené nemovitosti XXXXXX
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- avízo pro změnu rozpočtu – dotace na vzdělávání MŠ Pokřikov 239.000,-Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- zveřejnění záměru obce Pokřikov č.1/2021 prodat pozemek p.č.2078
pro 7, proti 0, zdržel se 0

B) Bere na vědomí:

- strastrategický rozvojový plán tegický rozvojový plán –– nabídku zpracovánínabídku zpracování –– zastupitelstvo navrhuje szastupitelstvo navrhuje schůzkuchůzku ss projektovým projektovým manažerem manažerem
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- prostorové řešení v okolí altánu – dle návrhu provedou výsadbu zaměstnanci obce
pro 7, proti 0, zdržel se 0


C) Zamítá

- žádost o prodej pozemku p.č. 2455
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- nabídku právní ochrany obce od společnosti D.A.S.
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- financování osvětlení dle přiložené nabídky v MŠ Pokřikov, zastupitelstvo navrhuje nákup a výměnu 8ks žárovek v jednotlivých stropních světlech
pro 7, proti 0, zdržel se 0

- aktualizaci projektu kanalizace, zastupitelstvo požaduje získat informace o alternativní ČOV
pro 7, proti 0, zdržel se 0Následující: Obecní úřad