Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov


Pozvánka 

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na 3. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná ve čtvrtek dne 10.6.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Program:

 

1.      Určení ověřovatelů zápisu

2.      Smlouva o spolupráci mezi obcemi

3.      Avízo pro změnu rozpočtu obce č.5; Smlouva o poskytnutí dotace

4.      Avízo pro změnu rozpočtu obce č.4; Smlouva o poskytnutí dotace

5.      Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-29;

6.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

7.      Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2020

8.      Účetní závěrka MŠ a hospodaření MŠ za rok 2020

9.      Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

10.    Žádost o opravu lesní cesty p.č. 2885

11.    Žádost o prodej pozemku p.č. 2058

12.    Různé

Vyvěšeno: 27. 5. 2021Následující: Obecní úřad