Vytisknout tuto stránku

Úřední deska

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí)

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021,   a to tak, že:

 

pro volební okrsek č. 1 se sídlem:              Pokřikov 93

 

se toto uskuteční dne 16.9.2021  od 19:00 hodin na obecním úřadě Pokřikov.

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 V Pokřikově  dne 9.9.2021                                                                                                                                                             

                                                                                                            ………………………..

                                                                   podpis starosty

 

Vyvěšeno 9. 9. 2021 


Předchozí: Odpovědi na žádosti o informace
Následující: Kontakty