Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení zastupitelstva č. 1/2012


Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23.2.2012

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011
3. Rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012
4. Rozpočet obce Pokřikov na rok 2012
5. Příloha č.1/2012

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo

A) Schvaluje

- ověřovatelé zápisu – Sodomka Petr, Černík Oldřich

- hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011 – dle přílohy

- rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012 a stanovení závazných ukazatelů – dle přílohy

- rozpočet obce Pokřikov na rok 2012 jako vyrovnaný – dle přílohy

- přílohu č.1/2012 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad – dle přílohy

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy.

 Následující: Obecní úřad