Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 30  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Pozvánka 

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na 6. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná ve čtvrtek dne 24.10.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

 O z n á m e n í

          V souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uveřejňujeme záměr obce Pokřikov č. 1/2019 pronajmout níže uvedenou nemovitost.

 P R O N Á J E M
- obecního bytu v budově obecního úřadu čp. 93 o velikosti 2+1 a rozloze 76m²

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2019

Přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Kadidlo Jiří

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.      Určení ověřovatelů zápisu
2.      Údržba zeleně v obci a údržba obecního majetku
3.      Veřejné osvětlení
4.      Žádost o dotaci – bezdrátový rozhlas
5.      Rekonstrukce MŠ, rolety v kuchyni
6.      Rozpočet na nátěr střechy KD a provedení opravy dešťové kanalizace K.D.
7.      Program obnovy venkova - plán
8.      Nákup kalendářů
9.      Pronájem obecního bytu
10.    Žádost o odkup obecního pozemku číslo parcely 18584/12
Následující: Obecní úřad