Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 2 z 38  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                    

                                              

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
3.   Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2019
4.   Účetní závěrka MŠ a hospodaření za rok 2019
5.   Smlouva o dílo, oprava komunikace p.č. 2010
6.   Čerpání dotace Malý LEADR
7.   Dar pro SDH
8.   Nákup křovinořezu, nůžky na živý plot
9.   Realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav
10. Štěrbinový odvodňovací žlab
11. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkovaNásledující: Obecní úřad