Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 3 z 33  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 7

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 11. 2019

 

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, David Ondráček

                       

Obecní zastupitelstvo projednalo

 

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Volba místostarosty a předsedy finančního výboru

3.   Rozpočtové opatření č.6/2019

4.   Rozpočtové opatření č.7/2019

5.   Rozpočtové opatření č.8/2019

6 .  Svoz odpadu – dodatek ke smlouvě

7.   Darovací smlouva, římskokatolická farnost

8.   Zrušení telefonního automatu

9.   Finanční příspěvek, komunitní plán soc. služeb

10. Veřejnoprávní smlouva s městem Hlinsko

11. Finanční příspěvek – Jednota Hlinsko

12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 7/2019

Vyvěšeno: 14. 11. 2019

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 10. 2019

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Iva Melezínková, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, David Ondráček

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Složení slibu člena zastupitelstva

3.   Kupní smlouva, koupě pozemku parcela č. 152/2

4.   Záměr obce pronajmout obecní byt

5.   Informace k výši vodného za rok 2019

6 .  Informace o navýšení cen svozu odpadu

7.   Údržba veřejného prostranstvíNásledující: Obecní úřad