Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 3 z 38  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj. Ohroženy jsou tyto naše připravované investice a záměry:

Rekonstrukce sportovní zázemí Pokřikov, 2.etapa – 550.000,-
Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1862/2 – 1.270.000,-
Rekonstrukce veřejného rozhlasu – 360.000,-

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.4.2020

přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, David Ondráček, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour, 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Informace o hospodaření spotřebního družstva Jednoty Hlinsko
3.   Městská knihovna Chrudim, návrh smlouvy
4.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi
5.   Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, 2/2020, 3/2020
6.   Cenová nabídka na nátěr střechy KD
7.   Nákup traktoru a vleku
8.   Rozpočtová změna č. 2/2020
9.   Veřejný rozhlas
10 . Oprava plochy u kulturního domu
11.  Autorská práva – SMS ČR
12.  Řešení odpadů, ořez vegetace
13.  Stavba garáže pro obecní techniku
14.  RůznéNásledující: Obecní úřad