Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 30 z 35  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23.2.2012

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011
3. Rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012
4. Rozpočet obce Pokřikov na rok 2012
5. Příloha č.1/2012

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Zvýšení poplatků za přestupky
 • Dar SDH Pokřikov
 • Smlouva č. 0-32/2011
 • Rozpočtové opatření č.4/2011
 • Rozpočtový výhled
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
 • Rozpočet SOMH na rok 2012
 • Vyhláška o místním poplatku
Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

OBEC  POKŘIKOV

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Pokřikov se na svém zasedání dne 15.12.2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Činnost kontrolního a finančního výboru
 • Plán inventur
 • Dětské hřiště
 • Zateplení MŠ a OU
 • 620 let obce a sraz rodáků
 • PRV – žádost o dotaci
 • Oprava přívěsu


Následující: Obecní úřad