Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 31 z 36  > >>

Kategorie: Webmaster
Zaslal: admin

Do hlavní nabídky byl přidán odkaz Mapy, dke je možný vstup na Mapový portál společnosti Geosense, kde jsou různé mapové podklady (katastrální mapa, mapa čísel popisných a další) naší obce.

Mapovy portal

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23.2.2012

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011
3. Rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012
4. Rozpočet obce Pokřikov na rok 2012
5. Příloha č.1/2012

 Následující: Obecní úřad