Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 2 z 40  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 6 / 2020

Vyvěšeno 10. 12. 2020

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.11.2020

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č.4/2020
3. Rozpočtové opatření č.5/2020
4. Darovací smlouva, SDH Pokřikov
5. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
7. Finanční příspěvek, Jednota Hlinsko
8. Žádost o finanční příspěvek Českobratrská církev Evangelická
9. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost
10. Rekonstrukce cesty – informaceNásledující: Obecní úřad