Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 3 z 44  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 4 / 2021

Vyvěšeno: 7. 6. 2021

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 3 / 2021

Vyvěšeno: 30. 4. 2021

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

V Hlinsku na poliklinice začne od 3. 5. fungovat očkovací centrum (ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Endipra s. r. o., MUDr. Špitálníková). K očkování zde je třeba se registrovat přes centrální registrační systém, v jehož nabídce se mělo hlinecké očkovací centrum objevit včera (tzn. 28. 4.).

Město Hlinsko dále uzavřelo smlouvu se společností Safres Group, která bude v Hlinsku zajišťovat testování pro veřejnost. První testování proběhne ve středu 5. 5. v době od 12 do 18 hodin a následně bude probíhat pravidelně (pravděpodobně ve stejném čase - může být upraveno dle zájmu) vždy v neděli a ve středu. Místem testování bude prostor v Multifunkčním centru, vstup bočním vchodem (od DDM). O provedeném testu obdrží klienti potvrzení, které je platné v zaměstnání, ve školách a do budoucna i všude tam, kde to budou vyžadovat nařízení vlády. Toto testování by dle sdělení firmy mohlo být i alternativou k povinnému školnímu testování.  V případě pozitivního antigenního testu se provede okamžitě konfirmační (ověřovací) stěr pro test metodou PCR, čímž se zrychlí celý proces a odpadá cesta do testovacích center. Výsledek PCR testu se klient dozví do 24 hodin od provedení odběru.

Testování probíhá bez objednání a bezplatně. Podmínkou bezplatného testování je uplynutí minimálně 90 denní lhůty od posledního pozitivního testu a uplynutí 3 denní lhůty od posledního antigenního testu hrazeného z veřejného pojištění. Zájemci o testování se prokáží kartou zdravotní pojišťovny. Při nesplnění podmínek bezplatného testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění umožníme zájemcům testování jako samoplátcům za cenu 350,- Kč / test.

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV
U S N E S E N Í č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.3.2021

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Strategický rozvojový plán – nabídka zpracování
3. Dodatek č.3 ke smlouvě na svoz odpadů
4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup fondu pro knihovny
5. Dodatek č.9 ke smlouvě o spolupráci na zajištění LSPP
6. Dodatek č.4 ke smlouvě o spolupráci – stomatologická pohotovost
7. Univerzita třetího věku
8. Zpracování projektové dokumentace „Realizace společných zařízení Pokřikov – II..etapa“
9. Nabídka na úpravu pozemku č.p.2456
10. Cenová nabídka pasportu komunikací
11. Nákup pracovních oděvů
12. Keramická pec pro MŠ
13.Oprava povrchu cesty u KD a Sodomku
14.Rozpočtové opatření 1/2021 , 2/2021Následující: Obecní úřad