Vytisknout tuto stránku

Aktuality

<< <  Stránka 38 z 41  > >>

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA

OBCE  POKŘIKOV

č. 1/2011

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Pokřikov se na svém zasedání dne 10.2.2011 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen „vyhláška“):

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

  1. Volba ověřovatelů zápisu
  2. Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
  3. Rozpočtové opatření 1/2011 - 10007
  4. Plán stavby dětského hřiště na rok 2012
  5. Smlouva o společném postupu zadavatelů
  6. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/40685
  7. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/41024
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin


Následující: Obecní úřad