Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2007

Rozpočet Obce Pokřikov na rok 2007

Příjmytis. Kč
příjmy z daní 1675,00
vlastní příjmy 252,00
dotace celkem 123,70
převod zůstatku z minulého roku 502,00
Příjmy celkem 2552,70
Výdajetis. Kč
pěstební činnost 10,00
kapitola silnice 431,00
kapitola voda 585,00
předškolní zařízení - MŠ 200,00
kapitola školství 121,80
kapitola kultura a církev 49,80
sport.zařízení v obci 35,00
využití vol.času dětí a mládeže 6,00
veřejné osvětlení 35,00
komun.služby a územní rozvoj 108,10
ochrana životního prostředí 167,00
požární ochrana 20,00
zastupitelstvo obce 325,00
činnost místní správy 436,00
výdaje z fin.operací,pojištění 23,00
Výdaje celkem 2552,70

 


Předchozí: Rozpočet 2008
Následující: Usnesení zastupitelstva obce