Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2010

P ř í j m y rozpočtová skladba částka v tis. Kč
Daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.1111360,00
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin.111230,00
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů111335,00
Daň z příjmů právn.osob1121420,00
Daň z přidané hodnoty1211800,00
Daň z nemovitostí1511200,00
příjmy z daní 1845,00
Poplatek-likvidace kom.odpadu1337120,00
Poplatek ze psů13413,00
Správní poplatky13612,00
Poskyt.služeb-vodné od obyvatel2310.2111150,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí3392.213217,00
Pronájem ost.nemovitostí - byt3612.213220,40
Příjmy za užívání veřejného pozemku3639.21315,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí3639.21331,00
Příjmy nekapit.příspěvky,náhrady3725.232420,00
Příjmy z úroků z účtů6310.21418,00
vlastní příjmy 346,40
Neinv.přij.dotace - státní správa411279,80
Neinv.přij.dotace - školství411239,70
Neinv.přij.dotace od obcí4121100,00
dotace celkem 219,50
převod zůstatku z minulého roku 1523,67
Příjmy  celkem 3934,57
   
V ý d a j e  
pěstební činnost103110,00
   
kapitola silnice22121100,00
   
kapitola pitná voda2310729,17
   
úpravy drobných vodních toků233320,00
   
předškolní zařízení - MŠ3111200,00
   
základní školy3113125,40
   
knihovna33145,00
   
kronika33193,00
   
udržování pomníků33263,00
   
rozhlas334120,00
   
zájmová činnost v kultuře339220,00
   
kulturní dům3399100,00
   
sportovní zařízení v obci341240,00
   
využití vol.času dětí a mládeže34216,00
   
veřejné osvětlení363140,00
   
Územní plán36350,00
   
komun.služby a územní rozvoj - mikroregion3639200,00
   
Svoz nebezp.odpadu 372145,00
   
Svoz komunálních odpadů3722115,00
   
péče o veřejnou zeleň3745150,00
   
požární ochrana551280,00
   
zastupitelstvo obce6112300,00
   
činnost místní správy6171600,00
   
Služby peněžních ústavů63108,00
   
Služby peněž.ústavů - pojistné632015,00
   
   
   
   
   
   
Výdaje celkem 3934,57
   
   
Rozpočet schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne  15.2.2010  

Předchozí: Rozpočet 2011
Následující: Rozpočet 2009