Vytisknout tuto stránku

Úřední deska

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Na žádost dopravců Rada Pardubického kraje rozhodla o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020. Upravený jízdní řád pro tratě 024, 025 a tabulku s redukcí dopravy na ostatních tratích naleznete v příloze. Termín ukončení redukce železniční dopravy v Pardubickém kraji může být změněn v závislosti na zavádění případných dalších opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Změny k 19. 10. 2020 České dráhy

Změny k 19. 10. 2020 Leo Expres

Vyvěšeno: 19.10. 2020

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 3/2020

Vyvěšeno: 14. 8. 2020

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj. Ohroženy jsou tyto naše připravované investice a záměry:

Rekonstrukce sportovní zázemí Pokřikov, 2.etapa – 550.000,-
Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1862/2 – 1.270.000,-
Rekonstrukce veřejného rozhlasu – 360.000,-

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 2/2020

Vyvěšeno: 24. 4. 2020

 
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Veřejnoprávní smlouva  k projednávání přestupků je uzavřena s městem Hlinskem s účinností od 1.4.2020
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03 / 2020 – zákaz vstupu bez ochranných prostředků dýchacích cest do dopravních prostředků a určených prostorů.

Opatření hejtmana 3/2020 v PDF

 

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 1/2020


Vyvěšeno: 9. 3. 2020

 
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

Vás zvu na 1. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná ve čtvrtek dne 13.2.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 8/2019

Vyvěšeno: 5. 12. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 7/2019

Vyvěšeno: 14. 11. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 6/2019

 

Vyvěšeno: 10. 8. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 5/2019

Zveřejněno: 9. 7. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 4/2019

Vyvěšeno: 13. 6. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Upozornění vlastníků lesů

Vyvěšeno: 30. 5. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 3/2019

Vyvěšeno: 14. 5. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 2/2019

Vyvěšeno: 8. 4. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 1/2019

Vyvěšeno: 14. 3. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 10/2018

Vyvěšeno: 24. 1. 2019

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 9/2018

Vyvěšeno: 14. 12. 2018

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V POKŘIKOVĚ:

        1.termín sobota    2.6.2018 v 8.00 hod

        2. termín pondělí 22.10.2018 v 15.00 hod

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

 Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 shora uvedeného zákona zveřejňuje obec Pokřikov jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Výzva

Příloha - Seznam pozemků

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 2/2017.

Vyvěšeno:26. 5. 2017

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Vyvěšeno: 4. 5. 2017
Sejmuto: po schválení dalšího výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Pokřikov 2017


Předchozí: Odpovědi na žádosti o informace
Následující: Kontakty