Vytisknout tuto stránku

Usnesení zastupitelstva obce

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

 U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.11.2021

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,  Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík,  Tomáš Vodvárka

Obecní zastupitelstvo projednalo:

 1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-112
3.   Rozpočtové opatření č.6/2021
4.   Rozpočtové opatření č.7/2021
5.   Rozpočtové opatření č.8/2021
6.   Žádost o finanční dar – Českobratrská církev evangelická Raná
7.   Žádost o finanční dar – Římskokatolická farnost Raná
8.   Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – Jednota s.d. Hlinsko
9.   Žádost o finanční příspěvek – Senior Centrum Skuteč
10. Změna pravomoci starosty k rozpočtovým opatřením
11. Výročí 630 let od první zmínky
12. Rozpočtoví opatření č.9/2021


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

VÝPIS Z  USNESENÍ   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2021

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,  Petr Sodomka,

                                     David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                 

                                              

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-65
3.   Záměr obce č.2/2021 prodat část pozemku p.č. 1854/1
4.   Lesní cesta p.č. 2885 - rekonstrukce
5.   Pronájem kulturního domu + hřiště
6.   Žádost o dotaci z POV na rok 2022
7.   Pasport komunikací
8.   Strategický rozvojový plán
9.   Rozpočtové opatření č.4,5/2021
10. Cenová nabídka – motorová pila
11. Kalendáře 2022
12. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

VÝPIS Z  USNESENÍ   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.6.2021

přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi
3.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.5, Smlouva o poskytnutí dotace
4.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.4, Smlouva o poskytnutí dotace
5.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-29
6.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
7.   Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2020
8.   Účetní závěrka MŠ a hospodaření MŠ za rok 2020
9.   Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
10. Žádost o opravu lesní cesty p.č. 2885
11. Žádost o prodej pozemku p.č. 2058
12. Oprava místních komunikací, výběr dodavatele
13. Nákup sekačky a vozíku za traktor
14. Strategický rozvojový plán
15. Návrh odměny za prostorové řešení okolo altánu
16. Rozpočtové opatření č.3/2021

 

 


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV
U S N E S E N Í č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.3.2021

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Strategický rozvojový plán – nabídka zpracování
3. Dodatek č.3 ke smlouvě na svoz odpadů
4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup fondu pro knihovny
5. Dodatek č.9 ke smlouvě o spolupráci na zajištění LSPP
6. Dodatek č.4 ke smlouvě o spolupráci – stomatologická pohotovost
7. Univerzita třetího věku
8. Zpracování projektové dokumentace „Realizace společných zařízení Pokřikov – II..etapa“
9. Nabídka na úpravu pozemku č.p.2456
10. Cenová nabídka pasportu komunikací
11. Nákup pracovních oděvů
12. Keramická pec pro MŠ
13.Oprava povrchu cesty u KD a Sodomku
14.Rozpočtové opatření 1/2021 , 2/2021

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.2.2021
přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour


Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – XXXXXXXX
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – XXXXXXXX
4. Strategický rozvojový plán – nabídka zpracování
5. Avízo pro změnu rozpočtu – dotace na vzdělávání MŠ
6. Žádost o prodej pozemku p.č. 2455
7. Záměr obce prodat pozemek p.č. 2078
8. Nabídka právní ochrany obce - DAS
9. Financování osvětlení v MŠ
10. Aktualizace projektu kanalizace
11. Prostorové řešení v okolí altánu za obcí

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.11.2020

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č.4/2020
3. Rozpočtové opatření č.5/2020
4. Darovací smlouva, SDH Pokřikov
5. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
7. Finanční příspěvek, Jednota Hlinsko
8. Žádost o finanční příspěvek Českobratrská církev Evangelická
9. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost
10. Rekonstrukce cesty – informace

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.10.2020

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Výstavba zázemí pro obecní techniku
3. Oprava sálu budovy na hřišti
4. Avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-58
5. Avízo pro změnu rozpočtu obce č.20-56
6. Rozpočtové opatření č.3/2020
7. Zaměstnanci obce, termín ukončení prac.poměru
8. Vánoční strom, přívod elektřiny
9. Kalendáře na rok 2021
10. Žádost o koupi pozemku
11. Stanovisko policie k zamýšlené úpravě
12. Aktualizace projektové dokumentace na kanalizaci
13. Cyklomapa chrudimska

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.8.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, David Ondráček,                 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o poskytnutí dotace z POV
3.   Avízo pro změnu rozpočtu č.9
4.   Avízo pro změnu rozpočtu č.11
5.   Umístění silniční vpusti na komunikaci p.č.1878
6.   Žádost o dotaci z POV pro rok 2021
7.   Různé:
     - akce plamínek
     - odstranění rozhlasových sloupů

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                    

                                              

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
3.   Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2019
4.   Účetní závěrka MŠ a hospodaření za rok 2019
5.   Smlouva o dílo, oprava komunikace p.č. 2010
6.   Čerpání dotace Malý LEADR
7.   Dar pro SDH
8.   Nákup křovinořezu, nůžky na živý plot
9.   Realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav
10. Štěrbinový odvodňovací žlab
11. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.4.2020

přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, David Ondráček, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour, 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Informace o hospodaření spotřebního družstva Jednoty Hlinsko
3.   Městská knihovna Chrudim, návrh smlouvy
4.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi
5.   Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, 2/2020, 3/2020
6.   Cenová nabídka na nátěr střechy KD
7.   Nákup traktoru a vleku
8.   Rozpočtová změna č. 2/2020
9.   Veřejný rozhlas
10 . Oprava plochy u kulturního domu
11.  Autorská práva – SMS ČR
12.  Řešení odpadů, ořez vegetace
13.  Stavba garáže pro obecní techniku
14.  Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, 

                                               Tomáš Vodvárka, David Ondráček, Oldřich Černík

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.2.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Tomáš Vodvárka

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 8 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.12.2019

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Plán inventur za rok 2019
3.   Návrh rozpočtu obce Pokřikov na rok 2020
4.   Návrh střednědobého výhledu obce Pokřikov 2020-2021
5.   Návrh rozpočtu MŠ Pokřikov na rok 2020
6 .  Návrh střednědobého výhledu  MŠ Pokřikov na rok 2020-2021
7.   Rozpočtové opatření č.9/2019
8.   Odměňování od 1.1.2020
9.   Zpravodaj obce

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 7

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 11. 2019

 

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, David Ondráček

                       

Obecní zastupitelstvo projednalo

 

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Volba místostarosty a předsedy finančního výboru

3.   Rozpočtové opatření č.6/2019

4.   Rozpočtové opatření č.7/2019

5.   Rozpočtové opatření č.8/2019

6 .  Svoz odpadu – dodatek ke smlouvě

7.   Darovací smlouva, římskokatolická farnost

8.   Zrušení telefonního automatu

9.   Finanční příspěvek, komunitní plán soc. služeb

10. Veřejnoprávní smlouva s městem Hlinsko

11. Finanční příspěvek – Jednota Hlinsko

12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 10. 2019

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Iva Melezínková, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, David Ondráček

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Složení slibu člena zastupitelstva

3.   Kupní smlouva, koupě pozemku parcela č. 152/2

4.   Záměr obce pronajmout obecní byt

5.   Informace k výši vodného za rok 2019

6 .  Informace o navýšení cen svozu odpadu

7.   Údržba veřejného prostranství

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2019

Přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Kadidlo Jiří

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.      Určení ověřovatelů zápisu
2.      Údržba zeleně v obci a údržba obecního majetku
3.      Veřejné osvětlení
4.      Žádost o dotaci – bezdrátový rozhlas
5.      Rekonstrukce MŠ, rolety v kuchyni
6.      Rozpočet na nátěr střechy KD a provedení opravy dešťové kanalizace K.D.
7.      Program obnovy venkova - plán
8.      Nákup kalendářů
9.      Pronájem obecního bytu
10.    Žádost o odkup obecního pozemku číslo parcely 18584/12


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2019

 přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus,Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Vodvárka Tomáš

hosté:  Sodomková Lenka, Tichá Iveta, Rouhová Hana             

 Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Projednání komunitního plánu sociálních služeb a a souvisejících  aktivit pro správní území ORP Hlinsko
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
4. Účetní uzávěrka a závěrečný účet obce za rok 2018
5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018
6. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Pokřikov
7. Rozpočtové opatření č.5/2019
8. Rekonstrukce soc.zařízení v budově MŠ

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.3

 

ze zasedání zastupitelstva obce

                                       konaného dne 9.5.2019

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 2/2019, rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 8,  č. 11 ; rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Informace o výběrovém řízení k pořízení kompostérů, zadání zakázky
5. Smlouva o poskytnutí dotace „Oprava místní komunikace“
6. Žádost o věcné ceny pro soutěžící „Plamínek“
7. Oprava laviček v obci
8. Petice proti odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů
9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.2

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2019


Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu

2.  Žádost o výlep plakátů volebních stran do EU

3.  Rekonstrukce obecní cesty parcela p.č. 1882/1

4.  Zateplení budovy KD Pokřikov

5.  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Pokřikov

 

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Usnesení č. 7 / 2018

Zveřejněno: 7. 1. 2019

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.11.2018

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.9.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka,

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení - aktualizace
3.   Lesní pozemek - směna
4.   Zvýšení vodného od roku 2018
5.   Objednávka č.20180905 – Oprava budovy sportovního areálu
6 .  Rozpočtové opatření č. 6 , Avízo pro změnu rozpočtu obce – volby 2018
7.   Rozpočtové opatření č. 7
8.   Smlouva o prodeji pozemků
9.   Darovací smlouva – Římskokatolická církev
10. Projekt – veřejná zeleň
11. Žádost o návratnou půjčku, smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
12. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.8.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , David Ondráček , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Záměr uzavřít směnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik
3.   Darovací smlouva „Čmeláček“
4.   Cenová nabídka na veřejné osvětlení
5.   Cenová nabídka sportoviště Pokřikov
6 .  Cenová nabídka oprava elektro KD Pokřikov
7.   POV – žádost o dotaci na rok 2019
8.   Vydání závazného stanoviska ZD Maleč
9.   Výpověd smlouvy z nájmu
10. Veřejná sbírka – Obec Prameny
11.  Změna územního plánu Pokřikov
12.  Kalendáře rok 2019
13 . Obecní byt – pes
14.  Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.6.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková , Petr Sodomka, Miloš Hanus, David Ondráček, Oldřich Černík            

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směrnice pro nakládání s osobními údaji
3.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.12
4.   Závěrečný účet obce za rok 2017
5.   Účetní závěrka obce za rok 2017
6 .  Účetní závěrka MŠ Pokřikov za rok 2017
7.   Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko + stanovy  dobrovolného svazku
8.   Darovací smlouva Českobratrská církev evangelická
9.   Nákup trezorové skříně – spisová služba
10. Příkazní smlouva, nákup kompostérů
11. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.5.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, David Ondráček,, Oldřich Černík, Hana Hubálková            

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Stanovení počtu členů zastupitelstva
3.   Žádost o povolení úpravy pozemku
4.   Smlouva – Technické služby Hlinsko
5.   Prodej části pozemku p.č. 1854/19
6.   Smlouva o  poskytnutí dotace z POV
7 .  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
8.   Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
9.   Koupě pozemku a oprava komunikace p.č. 1878
10. Dotace“Podpora a rozvoj venkova“
11. Oprava elektro KD
12. Zahradní kompostéry
13. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 2 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.4.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, David Ondráček              

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směnná smlouva,Povodí Labe, státní podnik
3.   Smlouva o sdružování prostředků, knihovna Chrudim
4.   Program obnovy venkova
5.   Záměr obce prodat pozemek dle GP č.278-27-2017
6.   Záměr obce prodat pozemek  dle GP č.287-3-2018
7 .  Žádost o odkup části pozemku 1855/1
8.   Rozpočtové opatření č.2/2018
9.   Rozpočtové opatření č. 3/2018 – Avízo pro změnu rozpočtu – MŠ –  výzkum,vývoj,vzdělání,příjem a převod prostředků (průtoková dotace)
10. Vstup do SMS ČR,problematika GDPR
11. Prodej dřeva – těžba, úklid v obecním lese
12. Žádost o příspěvěk na „Plamínek“ - 18.5.2018
13. Různé- pískoviště školka, okna hřiště

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2018

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.10

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2017

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, David Ondráček , Petr Sodomka , Miloš Hanus

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.         Určení ověřovatelů zápisu

2.         Žádost o poskytnutí daru – Charita Nové Hrady

3.         Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Raná

4.         Dodatek ke smlouvě č. 32/2011 – svoz a třídění komunálního odpadu

5.         Rozpočtové opatření č.8 – náklady spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny                     Parlamentu ČR

6.         Rozpočtové opatření č.9 – úprava závazných ukazatelů

7.         Plán inventur za rok 2017

8.         Stanovení výše příspěvku – podpora prodejny Jednoty

9.         Rozpočet MŠ 2018

10.         Výhled rozpočtu MŠ 2018

11.         Rozpočet obce Pokřikov 2018

12.         Rozpočtové opatření č.1/2018

13.         Výhled rozpočtu obce Pokřikov 2018

14.         Zápis z jednání finančního výboru

15.         Zápis z jednání kontrolního výboru

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.9

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.11.2017

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, David Ondráček, Oldřich Černík, Petr Sodomka                       

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi – stomatologické služby
3.   Rozpočtové opatření č.6- avízo pro změnu rozpočtu obce č.23, příspěvek na sport, převod na účet MŠ Pokřikov
4.   Rozpočtové opatření č.7 – avízo pro změnu rozpočtu obce č. 17-109, náklady spojené s  konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
5.   Stanovisko obce, poskytnutí příspěvku, podpora prodejny Jednoty Pokřikov
6.   Podílové fondy KB
7.   Nabídka vzorové dokumentace a směrnice
8.   Dohoda o umístění fotorelé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č.8

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.10.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.7

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.8.2017

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 11.5.2017

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus, Hana Hubálková, David Ondráček, Oldřich Černík, Petr Sodomka 

Obecní zastupitelstvo projednalo 

 1. Určení ověřovatelů zápisu
  2.   Snížení energetické náročnosti budovy MŠ A OÚ Pokřikov

3.   Nabídka na rekonstrukce vodovodní přípojky
4.   Linka bezpečí – žádost o podporu
5.   Příspěvek Jednotě Hlinsko
6.   Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav
7.   Různé       - rozpočtové opatření č.2
                        - podloží pod nové kontejnery

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.4 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.4.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce

 konaného dne 16.2.2017

 

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus,Oldřich Černík, David Ondráček        

                               

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Dodatek č.4 ke smlouvě i spolupráci při zajišťování stomatologických služeb
      Dodatek č.5 ke smlouvě při zajišťování lékařské služby 1.pomoci
3.   Místa pasivního odpočinku
4.   Změna rozpočtové skladby

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 9.2.2017

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus,Hana Hubálková, Petr Sodomka, Oldřich Černík,David Ondráček  

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Nabídka bioenzymatických přípravků
3.   Mezinárodní kampaň“Vlajka pro Tibet“
4.   Žádost o poskytnutí daru – oblastní charita
5.   Žádost o poskytnutí daru – evangelická církev
6.   Cenová nabídka – Pavel Novák
7.   Protokol o opravě chybného poloh. určení hranice
8.   Obecní byt
9.   Různé - zápisy

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.11

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 15.12.2016


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.10

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 8.12.2016

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.10.2016

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č.8

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.9.2016

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Usnesení 8, zde ke stažení.
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23.2.2012

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011
3. Rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012
4. Rozpočet obce Pokřikov na rok 2012
5. Příloha č.1/2012

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Zvýšení poplatků za přestupky
 • Dar SDH Pokřikov
 • Smlouva č. 0-32/2011
 • Rozpočtové opatření č.4/2011
 • Rozpočtový výhled
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
 • Rozpočet SOMH na rok 2012
 • Vyhláška o místním poplatku
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Činnost kontrolního a finančního výboru
 • Plán inventur
 • Dětské hřiště
 • Zateplení MŠ a OU
 • 620 let obce a sraz rodáků
 • PRV – žádost o dotaci
 • Oprava přívěsu
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Aktualizace POV
 3. Záměr p.Netolické čp.65
 4. Oznamovací tabule
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2011-88
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2011-96
 4. Záměr zakoupení nových regálů do knihovny
 5. Záměr zakoupení fotbalové lajnovačky
 6. Nabídku na změnu pojistné smlouvy majetku Obce Pokřikov
 7. Nabídku na napojení zadávacího pracoviště složek IZS
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
 3. Rozpočtové opatření 1/2011 - 10007
 4. Plán stavby dětského hřiště na rok 2012
 5. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 6. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/40685
 7. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/41024
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin