Vytisknout tuto stránku

Vyhlášky

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin
Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

OBEC POKŘIKOV

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

OBEC  POKŘIKOV

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Pokřikov se na svém zasedání dne 15.12.2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA

OBCE  POKŘIKOV

č. 1/2011

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Pokřikov se na svém zasedání dne 10.2.2011 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen „vyhláška“):

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

Vyhláška Obce Pokřikov o místních poplatcích č. 2/06

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

Obecně závazná vyhláška obce Pokřikov

č. 1/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Předchozí: Povinné informace
Následující: Rozpočty