Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 38  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na 6. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná

ve čtvrtek dne 8.10.2020 od 18.00 hod.

na místním hřišti

a poté v zasedací místnosti obecního úřadu

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

 Oznámení  o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Pokřikov podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:
     dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
     dne 3. října 2020 od   8:00 do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb: ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Pokřikov 93, 539 01, obecní úřad

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní           občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).           Neprokáže-li uvedené skutečnostistanovenými doklady, nebude mu hlasování      umožněno.

 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Pokřikově  dne 14.září 2020

                                                                                                           ………………………………

                                                                                                               Jiří Kadidlo, starosta

Vyvěšeno: 14.9.2020

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.8.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, David Ondráček,                 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o poskytnutí dotace z POV
3.   Avízo pro změnu rozpočtu č.9
4.   Avízo pro změnu rozpočtu č.11
5.   Umístění silniční vpusti na komunikaci p.č.1878
6.   Žádost o dotaci z POV pro rok 2021
7.   Různé:
     - akce plamínek
     - odstranění rozhlasových sloupůNásledující: Obecní úřad