Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 31  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 7

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 11. 2019

 

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, David Ondráček

                       

Obecní zastupitelstvo projednalo

 

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Volba místostarosty a předsedy finančního výboru

3.   Rozpočtové opatření č.6/2019

4.   Rozpočtové opatření č.7/2019

5.   Rozpočtové opatření č.8/2019

6 .  Svoz odpadu – dodatek ke smlouvě

7.   Darovací smlouva, římskokatolická farnost

8.   Zrušení telefonního automatu

9.   Finanční příspěvek, komunitní plán soc. služeb

10. Veřejnoprávní smlouva s městem Hlinsko

11. Finanční příspěvek – Jednota Hlinsko

12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na 8. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná ve čtvrtek dne 12.12.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřaduNásledující: Obecní úřad