Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 24  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.9.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka,

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení - aktualizace
3.   Lesní pozemek - směna
4.   Zvýšení vodného od roku 2018
5.   Objednávka č.20180905 – Oprava budovy sportovního areálu
6 .  Rozpočtové opatření č. 6 , Avízo pro změnu rozpočtu obce – volby 2018
7.   Rozpočtové opatření č. 7
8.   Smlouva o prodeji pozemků
9.   Darovací smlouva – Římskokatolická církev
10. Projekt – veřejná zeleň
11. Žádost o návratnou půjčku
12. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.8.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , David Ondráček , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Záměr uzavřít směnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik
3.   Darovací smlouva „Čmeláček“
4.   Cenová nabídka na veřejné osvětlení
5.   Cenová nabídka sportoviště Pokřikov
6 .  Cenová nabídka oprava elektro KD Pokřikov
7.   POV – žádost o dotaci na rok 2019
8.   Vydání závazného stanoviska ZD Maleč
9.   Výpověd smlouvy z nájmu
10. Veřejná sbírka – Obec Prameny
11.  Změna územního plánu Pokřikov
12.  Kalendáře rok 2019
13 . Obecní byt – pes
14.  Různé

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.6.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková , Petr Sodomka, Miloš Hanus, David Ondráček, Oldřich Černík            

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směrnice pro nakládání s osobními údaji
3.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.12
4.   Závěrečný účet obce za rok 2017
5.   Účetní závěrka obce za rok 2017
6 .  Účetní závěrka MŠ Pokřikov za rok 2017
7.   Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko + stanovy  dobrovolného svazku
8.   Darovací smlouva Českobratrská církev evangelická
9.   Nákup trezorové skříně – spisová služba
10. Příkazní smlouva, nákup kompostérů
11. RůznéNásledující: Obecní úřad