Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 22  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 2 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.4.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, David Ondráček              

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směnná smlouva,Povodí Labe, státní podnik
3.   Smlouva o sdružování prostředků, knihovna Chrudim
4.   Program obnovy venkova
5.   Prodej pozemku dle GP č.278-27-2017
6.   Prodej pozemku p.č. 1854/19
7 .  Žádost o odkup části pozemku 1855/1
8.   Rozpočtové opatření č.2/2018
9.   Rozpočtové opatření č. 3/2018 – Avízo pro změnu rozpočtu – MŠ –  výzkum,vývoj,vzdělání,příjem a převod prostředků (průtoková dotace)
10. Vstup do SMS ČR,problematika GDPR
11. Prodej dřeva – těžba, úklid v obecním lese
12. Žádost o příspěvěk na „Plamínek“ - 18.5.2018
13. Různé- pískoviště školka, okna hřiště

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V POKŘIKOVĚ:

        1.termín sobota    2.6.2018 v 8.00 hod

        2. termín pondělí 22.10.2018 v 15.00 hod

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace městyse Mateřská škola, Trhová Kamenice

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2018Následující: Obecní úřad