Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 29  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2019

 přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus,Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Vodvárka Tomáš

hosté:  Sodomková Lenka, Tichá Iveta, Rouhová Hana             

 Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Projednání komunitního plánu sociálních služeb a a souvisejících  aktivit pro správní území ORP Hlinsko
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
4. Účetní uzávěrka a závěrečný účet obce za rok 2018
5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018
6. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Pokřikov
7. Rozpočtové opatření č.5/2019
8. Rekonstrukce soc.zařízení v budově MŠ

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 5/2019

Zveřejněno: 9. 7. 2019

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.3

 

ze zasedání zastupitelstva obce

                                       konaného dne 9.5.2019

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 2/2019, rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 8,  č. 11 ; rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Informace o výběrovém řízení k pořízení kompostérů, zadání zakázky
5. Smlouva o poskytnutí dotace „Oprava místní komunikace“
6. Žádost o věcné ceny pro soutěžící „Plamínek“
7. Oprava laviček v obci
8. Petice proti odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů
9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10. RůznéNásledující: Obecní úřad