Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 18  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 11.5.2017

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus, Hana Hubálková, David Ondráček, Oldřich Černík, Petr Sodomka 

Obecní zastupitelstvo projednalo 

  1. Určení ověřovatelů zápisu
    2.   Snížení energetické náročnosti budovy MŠ A OÚ Pokřikov

3.   Nabídka na rekonstrukce vodovodní přípojky
4.   Linka bezpečí – žádost o podporu
5.   Příspěvek Jednotě Hlinsko
6.   Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav
7.   Různé       - rozpočtové opatření č.2
                        - podloží pod nové kontejnery

Kategorie: Webmaster
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Vyvěšeno: 4. 5. 2017
Sejmuto: po schválení dalšího výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Pokřikov 2017

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Vyvěšeno: 4. 5. 2017
Sejmuto: 20. 5. 2017

Závěrečný účet Obce Pokřikov za rok 2016 - návrhNásledující: Obecní úřad